Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Uroczyste Posiedzeniu Rady IZTECH

Uroczyste Posiedzeniu Rady IZTECH

W dniu 3 lipca 2023 r. nasz Prezes Jarosław Olszewski miał zaszczyt wziąć udział w Uroczystym Posiedzeniu Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii z okazji jej XV-lecia. Obradom z udziałem ponad 100 czołowych przedstawicieli świata nauki i technologii, przewodził przewodniczący Rady Izby, prof. Jerzy Buzek. Podziękowania  za wygłoszenie inspirujących wystąpień składamy – Ministrowi Wojciech Murdzkowi (Ministerstwo Edukacji i Nauki), Ministrowi Pawłowi Lewandowskiemu (Ministerstwo Cyfryzacji), prof. Arkadiuszowi Mężykowi (Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), p. Ewie Mańkiewicz Cudny (Prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT), prof. Henrykowi Skarżyńskiemu (Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych) oraz  prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu (Przewodniczący Rady Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk).