Przejdź do treści
Strona główna » Work&Science Academy

Work&Science Academy

Work&Science Academy

Work&Science Academy to projekt kontynuujący targi pracy dla młodych naukowców i studentów ostatnich lat studiów, jednak w zmienionej formie głównie będzie opierał się na warsztatach, który pozwoli wyposażyć młodych naukowców i studentów w niezbędne kompetencje i umiejętności podnoszące ich konkurencyjność na rynku pracy. W ciągu trwania projektu Fundacja przeprowadzi co najmniej 24 szkolenia w trzech miastach Warszawa, Kraków, Białystok na przełomie października i listopada 2023 r. będą one miały charakter warsztatowy, podczas których zostaną poruszone między innymi takie tematy jak: kreowanie wizerunku w sieci, tworzenie profesjonalnego CV, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, kreowanie wizerunku na spotkaniach rekrutacyjnych, tworzenie profilu kandydata na portalu LinkedIn, tworzenie życiorysu naukowego, formy współpracy nauki z biznesem czy pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla projektów naukowych, nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej i zagranicznej. Szkolenia mają rozwijać kompetencje potrzebne zarówno do rozwoju kariery poza uniwersytetem jak również na uczelniach czy w instytutach badawczych. Postępujące umiędzynarodowienie nauki wymusza rozwój i zwiększenie konkurencyjności kadr akademickich w Polsce. Świadome kierowanie karierą naukową od jej samego początku podnosi konkurencyjność młodych naukowców i studentów oraz przyspiesza ich rozwój i awans akademicki.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki z Programu Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego